Hur tillgänglig är din hemsida?

fsdata_skoldpadda_frageteckenNär vi som hanterar webbhotell och servertjänster pratar om tillgänglighet så handlar det oftast om hur bra våra servrar svarar. Det handlar om upptid, nedtid och svarstider mätt i procent och millisekunder.

Det finns dock en annan typ av tillgänglighet som vi pratar om alldeles för sällan.

Tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.

Ungefär 90 % av alla svenskar, från 6 till 65 år, använder Internet. Det finns ingen officiell statistik över alla svenskar med funktionsnedsättningar, men ca 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att läsa och vi har ca 120 000 synskadade personer i Sverige.

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Faktum är att Sverige har undertecknat en FN-konvention som bl a innebär att vi ska vidta åtgärder för att ge personer med funktionsnedsättningar tillgång till ny informations- och kommunikationsteknik.

Inom den offentliga sektorn i Sverige har man sedan 2006 arbetat med tillgänglighet enligt Vägledningen för 24-timmarswebben. Det märks väl bl a hos Regeringskansliet, Skatteverket och Försäkringskassan. Bristande tillgänglighet räknas, sedan januari 2015, som en form av diskriminering enligt Diskrimineringslagen.

I vårt grannland, Norge, har man tagit detta ännu längre. Där är det lagstadgat att alla nya digitala system, som vänder sig till allmänheten, ska vara tillgängliga från 2011. Befintliga system ska även anpassas fram till 2021. Det är inte omöjligt att Sverige går samma framtid till mötes.

Inom den privata sektorn i Sverige har tillgängligheten inte uppmärksammats lika väl. Vi förstår nyttan med snabba hemsidor, mobila hemsidor och sökmotorvänliga hemsidor. Men långt ifrån alla hemsidor tillhörande privatpersoner och företag är tillgängliga. Det är synd, då en tillgänglig hemsida är rätt enkel att få till. Låt oss visa er hur.

Så får du en mer tillgänglig hemsida

Låt oss börja med det mest grundläggande.

– Hur surfar man på Internet om man inte kan se eller läsa ordentligt?

Jo, man använder webbläsare, eller skärmläsare, med funktioner som läser upp texten på en hemsida eller skriver ut den i punktskrift. Några (kostnadsfria) exempel på detta är NVDA (Windows), VoiceOver för OS X (Mac) och Orca (Linux). Om du kan, testa gärna en skärmläsare med din egen hemsida. Det är en rätt intressant upplevelse.

Om du vill få en djupare förståelse för hur man surfar på nätet med funktionsnedsättningar, se då gärna på denna video. Den har några år på nacken, men den illustrerar verkligheten på Internet för dessa människor väldigt bra.

– Hur bygger man en hemsida som fungerar bra med skärmläsare?

WCAG 2.0Jo, man följer den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Eller Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. I denna standard definieras hur innehåll på hemsidor bör struktureras för att fungera så bra som möjligt för besökare med funktionsnedsättningar.

Följande områden täcks inom WCAG 2.0:

  • Tydlighet (hur information presenteras, textalternativ till bilder, anpassningsbart innehåll osv.)
  • Användbarhet (tydlig navigering, enkelt att hitta, navigera via tangentbord, tillräcklig tid osv.)
  • Begriplighet (läsbart innehåll, förutsägbar presentation, undvik inmatningsfel osv.)
  • Kompatibilitet (innehåll ska fungera med befintliga och framtida tekniska verktyg/klienter.)

En annan fördel med att följa WCAG 2.0 är att man får en hemsida som är välstrukturerad och enkel att navigera och använda även för människor utan funktionsnedsättningar. Sökmotorer älskar likaså strukturerad data. Google kan ju t ex inte se bilder ”på riktigt”, utan tolkar dem främst utifrån hur de är beskrivna i text.

– Hur testar man om en hemsida är tillgänglig?

Det går förvisso att läsa riktlinjerna för WCAG 2.0, anpassa sin hemsida därefter och testa det manuellt med en skärmläsare. Men det kan vara rätt så tidskrävande. Det finns lyckligtvis ett antal olika verktyg som kan testa och ge tips om hur man förbättrar sin tillgänglighet. Här är några av dessa:

  • Tingtun Page Checker. En norsk tjänst som arbetar mot WCAG 2.0. Ger ett tydligt resultat med fel/varningar och en procentuell bild av hur tillgänglig en sida är. Har även bra hänvisningar till WCAG 2.0.
  • CyntiaSays. Ett lite mer avancerat verktyg, där man kan testa sin hemsida mot olika standarder. Ger detaljerade svar som man kan gräva ner sig i ordentligt. Bra hänvisningar här också.
  • Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE). Ett enkelt och tydligt verktyg. Resultatet presenteras tillsammans med din hemsida, så du enkelt kan markera och se olika fel/varningar. WAVE kan även integreras med Firefox och Chrome.

Notera att man inte bara kan förlita sig på dessa verktyg. Vissa saker, såsom kontrast mellan text och bakgrund, bör kontrolleras manuellt. Verktygen är ändå ett bra och enkelt sätt att komma igång.

– Några tips för tillgänglighet med WordPress

Då FS Data är ett WordPress-vänligt webbhotell så har vi kikat lite extra på tillgängligheten för WordPress.

WordPress är överlag rätt så tillgängligt. Det finns en användargrupp för tillgänglighet, bland utvecklarna av WordPress, som arbetar aktivt med denna fråga. Till nästa version av WordPress är ett flertal förbättringar av tillgängligheten planerade.

Det finns ett relativt stort antal teman för WordPress som är tillgänglighetsanpassade. WordPress egna standardteman, sedan 2013, hör även till dessa. Om du använder Genesis så kan vi även tipsa om det tillgänglighetsanpassade barntemat Utility Pro.

Notera att det inte räcker med att ”bara byta tema” för att få en tillgänglig hemsida. Man behöver även anpassa dess innehåll.

Till sist finns även flera bra tillägg för tillgänglighet till WordPress. Här är några av dessa:

  • WP Accessibility. Detta tillägg rättar/lägger till ett antal funktioner för tillgänglighet på din WordPress-sida. Det ger dig även möjlighet att lägga in en funktion där besökare kan ändra kontrast/textstorlek på din hemsida vid behov. Rekommenderas!
  • Om du har formulär på din WordPress-sida så kan dessa tillgänglighetsanpassas via Contact Form 7: Accessible Defaults eller Gravity Forms – WCAG 2.0 form fields (beroende på vad du använder för tillägg).
  • Om du använder Genesis så rekommenderas även tillägget Genesis Accessible.

Funktionsnedsättningar– Avslutningsvis

Vi hoppas att det här inlägget kan bidra lite till en ökad förståelse för vikten av en mer tillgänglig hemsida. Ökad tillgänglighet är något som vi alla tjänar på. För vår egen del är vår hemsida ännu inte helt tillgänglighetsanpassad, men det kommer garanterat här framöver.

För mer läsning om tillgänglighet på webben kan vi varmt rekommendera ett besök hos Vägledning för webbutveckling.

Om du har fler tips om tillgänglighet som du vill dela med dig av i kommentarerna nedan så är vi väldigt tacksamma för det.

You Might Also Like