Ännu säkrare servrar (ModSecurity)

Som ni säkert vet så arbetar vi väldigt aktivt på FS Data för att erbjuda våra kunder så snabba, säkra och stabila tjänster som möjligt. Vi har t ex en av branschens bästa brandväggslösningar, vi kontrollerar våra kunders hemsidor efter virus/skadlig kod, vi har ordentliga servicefönster varje månad osv, osv.

Vi tar det här med säkerhet på högsta allvar.

Nu har vi tagit nästa steg och installerat ett nytt säkerhetstillägg på alla våra Linuxbaserade webbservrar (för alla webbhotellskunder och serverkunder med drifttjänst). Säkerhetstillägget heter ModSecurity, det är baserat på öppen källkod och har utvecklats aktivt under flera års tid (det är stabilt och säkert).

Vad är ModSecurity?

ModSecurityModSecurity är ett tillägg till våra webbservrar (Apache) som upptäcker och förhindrar angrepp mot våra kunders hemsidor, baserat på olika listor över kända säkerhetshål. Det är ett skydd mot allt från SQL injection och cross-site scripting (XSS) till sårbarheter i lösningar som WordPress, Joomla, Drupal osv.

FS Data kör en kombination av flera säkerhetslistor, med både den allmänt tillgängliga listan (Core Rules) hos ModSecurity samt kommersiella listor (Commercial Rules) som tillhandahålls av Trustwave Spiderlabs (ännu bättre/mer effektiva). Listorna anpassas efter våra kunders behov och uppdateras fortlöpande för att täcka nya säkerhetshål.

Hur bra fungerar ModSecurity?

Vi har inledningsvis, sedan några veckor tillbaka, kört ModSecurity i ett analysläge. Detta för att kunna anpassa tillägget efter våra kunders hemsidor. Vi har under denna tid även gjort en djupare analys av trafiken mot våra servrar och sett att våra kunder är utsatta för 100 000-tals attacker varje dygn (som ModSecurity skyddar mot).

Vi har sedan tidigare ett väldigt bra skydd mot vissa former av attacker via våra brandväggar (de skyddar likaså våra kunder mot en stor del av den farliga trafiken). Med ModSecurity har vi dock ett skydd mot en form av attacker som vår brandväggslösning inte hanterar.

ModSecurity är ett utmärkt komplement, ytterligare ett lager av säkerhet för våra kunder.

När kör vi ModSecurity skarpt?

Vi har denna vecka börjat aktivera ModSecurity i skarpt läge för ett antal webbservrar hos oss. När ModSecurity aktiveras för en server så har våra drifttekniker extra koll på denna server och åtgärdar eventuella fel (felaktigt klassificerad farlig trafik) som de hittar (och får rapporter om).

Därefter aktiveras ModSecurity för ytterligare servrar, till dess att det körs i skarpt läge överallt hos oss. Vi räknar med att vara helt klara med detta inom de närmaste veckorna.

Behöver man som kund göra något särskilt med ModSecurity?

I de flesta fall, nej. Merparten av våra kunder kommer inte ens märka att deras hemsidor har blivit avsevärt mycket säkrare. Om man dock upptäcker att t ex någon funktion på en hemsida inte fungerar som vanligt så bör man meddela vår kundtjänst om detta.

Våra tekniker arbetar aktivt med ModSecurity just nu och vi har möjlighet att lösa eventuella fel som uppstår i samband med detta väldigt snabbt.

Om du har några frågor om ModSecurity, kontakta då vår kundtjänst eller lämna en kommentar här nedan.

You Might Also Like