Planerat servicefönster, tisdag 4/9

Som vi har berättat tidigare här i vår blogg så har vi något som vi kallar för servicefönster på FS Data, den första tisdagen varje månad fr om kl. 23:00. Under vårt servicefönster utför vi planerade uppdateringar i vår servermiljö. Inför varje servicefönster lägger vi även ut information i förväg på vår driftstatussida.

Tisdagen den 4/9 kommer vi ha ytterligare ett servicefönster. Denna gång kommer vi dock att utföra en lite mer omfattande uppdatering, som berör tillgängligheten för samtliga tjänster hos oss, så vi vill därför berätta om det här i vår blogg.

Till nästa servicefönster planerar vi nämligen att installera en ny modul i vår huvudswitch (som ansluter våra serverhallar till Internet). Detta sker för att ytterligare uppgradera kapaciteten i våra externa förbindelser.

Installationen påbörjas strax efter kl. 23:00 och den kommer att pågå i 5-10 minuter. Under denna tid kommer inga tjänster hos oss att vara tillgängliga. Samtliga servrar kommer att fortsätta fungera (och vara uppkopplade) i vårt interna nätverk, men den externa förbindelsen kommer att vara helt bruten.

Vi har alltid ett flertal tekniker på plats under våra servicefönster, som snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder vid behov. Ytterligare information om uppdateringarna i vårt nästa servicefönster följer inom kort på vår driftstatussida.

You Might Also Like