Operation vårstädning, en uppdatering från vår drift

Som ni kanske har märkt så har vår driftavdelning, dvs. teknikerna som hanterar alla våra servrar och tjänster, varit väldigt aktiv den senaste tiden. De arbetar med något som internt kallas för ”Operation vårstädning”, som handlar om att uppdatera, uppgradera och förbättra i princip varje del av vår tekniska infrastruktur.

FS Data har förvisso redan en extremt kraftfull och kompetent teknisk lösning. Men, med handen på hjärtat, så har vi tappat det tekniska försprång som vi tidigare har haft på marknaden. Våra tjänster har fungerat bra, men vi har inte haft den tekniska spets som historiskt sett har präglat FS Data.

Det här är något som nu håller på att återställas.

Ni har redan sett att vi har migrerat till en annan Internetleverantör, med nya brandväggar. Denna migrering har pågått under några månaders tid och slutfördes tidigare här i veckan. Alla våra kunder skyddas nu av marknadens förmodligen mest kraftfulla och tillförlitliga brandväggar.

Vi har tidigare berättat om uppgraderingarna av programvaror såsom Python, PHP och Ruby on Rails. Faktum är att i princip all programvara håller på att uppdateras på våra servrar. Detta för att förbättra säkerheten och för att ytterligare snabba upp svarstiderna på våra tjänster.

Ett flertal lite äldre servrar har blivit utbytta den senaste tiden. Inte för att de fungerade dåligt, utan för att tjänsterna på dessa servrar ska fungera ännu bättre och vara ännu snabbare. Av samma anledning håller våra tekniker just nu på att arbeta med en helt ny, bladbaserat, serverplattform.

Vi har likaså investerat i ett helt nytt lagringssystem från Dell. Det är ett sk. Dell Component Compellent Storage Center, som erbjuder stora fördelar i form av snabbare datahantering, bättre backuper och en (i princip) obegränsad datalagring (extremt enkelt/snabbt att bygga ut). Detta system ska ersätta vår nuvarande SAN-lösning.

Utöver detta så håller vi på att uppgradera vår interna nätverksuppsättning, från 1 GB till 10 GB. Det kommer vara till stor nytta om/när vi uppgraderar vår externa nätverksförbindelse. Vi har även investerat i lösningar som förbättrar och underlättar övervakning och administration av våra servrar och tjänster.

Målsättningen med ”Operation vårstädning” är dock inte bara att vässa tekniken eller att köpa till oss en bättre lösning. Merparten av det vi behöver finns redan på plats. FS Data är redan ett av de mest tillgängliga webbhotellen i Sverige. Men vi tänker inte nöja oss med mindre än att vara bäst.

FS Data ska åter bli synonymt med stabilitet och hög tillgänglighet.

Den senaste tiden har dock vår tillgänglighet, i samband med vissa ingrepp, inte varit den bästa. Trots ordentliga förberedelser så har det uppstått avbrott och störningar, både orsakade av oss själva och av våra externa leverantörer.

Detta är något som vi vill be så hemskt mycket om ursäkt för.

Vi har fått väldigt bra respons från många av våra kunder och vi lyssnar på allt ni säger till oss. Efter varje ingrepp så utvärderar våra tekniker hela processen, från början till slut. Detta ligger sedan till grund för vidare ingrepp.

De senaste 5-6 månaderna har mer hänt på vår driftavdelning än de senaste 5-6 åren. Men även om mycket händer nu, så ska vi ändå se till att fortsätta sträva efter en så stabil och säker befintlig servermiljö som möjligt.

Det är givetvis inte enbart vår driftavdelning som har varit flitig den senaste tiden. Vi har många nya saker på gång hos våra utvecklare, i vår kundtjänst och på marknadssidan. Hela företaget arbetar hårt, gemensamt och målinriktat för att uppnå nya höjder.

Under 2012 kommer FS Data att blomstra ut som aldrig tidigare. Vi hoppas att ni, våra kära kunder, vill följa med oss på denna resa. Vi lovar att den kommer bli desto mer varsam här framöver. Det är ändå för er som vi gör allt detta.

You Might Also Like