Hur mycket väger Internet?

När man presenterar statistik och uppgifter om Internet så brukar det ofta handla om hur många hemsidor och servrar det finns, hur många som är uppkopplade och vilka webbläsare de använder. Även om de många gånger är intressant, så finns det saker som är ännu mer intressanta. Såsom frågan ”Hur mycket väger Internet?”.

För att besvara denna fråga så behöver man först ta reda på om det är möjligt att ”väga” datainformation.

Data består som bekant av en massa 1:or och 0:or. Med hjälp av elektroner så aktiveras och inaktiveras dessa på våra hårddiskar. Även om antalet 1:or och 0:or egentligen inte ökar/minskar på en hårddisk, så krävs det mer energi när man aktiverar dem (dvs, när mängden data ökar).

Genom att omvandla energi till massa, enligt den rätt så kända ekvationen E = mc², så innebär det att varje aktiverad data väger 1 atogram, dvs 0,000000000000000001 gram. Räknar man sedan med att Internet utgörs av 75-100 miljoner servrar, så får man fram dess totala vikt.

Så, hur mycket väger Internet? Ungefär 50 gram. Dvs, lika mycket som ett litet ägg.

Men ta inte bara vårt ord för detta, här är en artikel som förklarar denna ekvation lite mer: The Weight of Memory (NY Times). Och här är en video som illustrerar det hela: How much does the Internet weigh? (Youtube)

You Might Also Like