Varning för ny typ av SEO-spam/hack

SEO, eller sökmotorsoptimering, kan vara en djungel många gånger och det finns tyvärr aktörer i denna djungel som är ljusskygga och gärna tar till fula knep för att nå framgång. Många av dessa knep är allmänt kända (och motverkas ofta av Google), men det har nyligen dykt upp en ny typ av SEO-spam/hack som vi vill varna för.

Med ett domännamn bygger man, under en längre tid, upp ett visst rykte/värde i Google, som påverkar ens placering i sökresultatet. Det här värdet kan man dra nytta av, med subdomäner till domännamnet. Nu har det visat sig att elaka sökmotorsoptimerare har utnyttjat detta.
Evil-SEO-Specialist
Genom att hacka, eller olovligt påverka, ett stort antal DNS-leverantörer så har de skapat subdomäner enligt principen ”viagra.enseriösdomän.se” (enbart ett exempel). Då domännamnet ”enseriösdomän.se” har funnits länge och byggt upp ett förtroende hos Google så rankas även subdomänen ”viagra.enseriösdomän.se” högt. Genom att göra detta med ett större antal domäner får de elaka sökmotorsoptimerarna väldigt goda resultat i Google.

Det är Internet Storm Center som har upptäckt det här beteendet, främst av en slump. Deras exempel visar enbart .com domäner, men även .se och alla andra toppdomäner är sårbara för denna SEO-spam/hack.

Vad ska man då göra för att skydda sig?

  1. Välj ett så svårt/klurigt lösenord som möjligt för inloggningen hos din DNS-leverantör.
  2. Informera din DNS-leverantör om detta SEO-spam/hack och fråga dem vad de har för säkerhetsrutiner.
  3. Kontrollera din domän hos din leverantör, eller genom att googla ”site:mindoman.se + nyckelord (såsom viagra, drugs osv)”.

Behöver man som kund på FS Data oroa sig?

Nej, inte alls. Vi erbjuder i dagsläget ingen DNS-kontrollpanel (vi hjälper dock gärna till med DNS-pekningar via vår kundtjänst) och även om det införs här framöver (vilket sannolikt är fallet) så kommer säkerhetsrutinerna kring detta att vara väldigt rigorösa. Om du ändå känner dig orolig, kontakta då gärna vår kundtjänst.

You Might Also Like