En stor dag för 1 000-tals svenska företag

Det är en stor dag för 1 000-tals svenska småföretag och webbtjänsteleverantörer. Idag har nämligen Marknadsdomstolen förbjudit företaget Yellow Register att marknadsföra sig med falska erbjudanden om ”kostnadsfri hemsida”. Om detta inte åtföljs så riskerar företaget ett vite om en miljon kronor.

Yellow Register har bedrivit sin fula verksamhet under närmare 10 års tid och under flera olika företagsnamn (bl a Yreg och Comitnet). De kontaktar vanligtvis nystartade företag och erbjuder dem en gratis hemsida, som ett ”begränsat erbjudande” inom en ”viss bransch”, under tidspress.

Vad som däremot inte framgår tydligt är att kostnaden för webbhotellet uppgår till ca 600 kr/månad med abonnemang- och bindningstider om flera år.

Det här oetiska agerandet har drabbat 1 000-tals svenska företag och för två år sedan bildade ett 50-tal småföretag en förening, vars enda mål var en grupptalan mot Yellow Register. Efter många långa turer kom idag domen från Marknadsdomstolen (PDF).

Här är det viktigaste utdraget:

1. Marknadsdomstolen förbjuder Yellow Register On Line AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av Internettjänster påstå att
a) det är bråttom att acceptera erbjudandet, att erbjudandet enbart kommer att vara tillgängligt under begränsad tid eller på annat sätt ge intryck av att mottagaren snabbt är tvungen att acceptera erbjudandet för att inte gå miste om det,
b) erbjudandet är unikt för mottagaren eller att mottagaren skulle vara en av få särskilt utvalda och
c) bolaget inte vill sälja något
eller göra annat påstående med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

Yellow Registers agerande har smutskastat en hel bransch av webbtjänsteleverantörer och webbhotell. Många är de företagare som kontaktat oss på FS Data för att få hjälp med att flytta från Yellow Register. Att Yellow Registers fula affärsmetoder nu stoppas är enormt glädjande för oss och många andra.

Vi hoppas att Marknadsdomstolens beslut även kan få andra företag, såsom Ace Online, att upphöra med sina fula affärer. Svenska företagare ska inte behöva oroa sig för sin leverantör av hemsida och e-post. Vi är ändå här för att hjälpa, inte stjälpa, alla företagare.

You Might Also Like