FS Data, ett mer tillgängligt webbhotell

Som vi tidigare har berättat så uteblev årets webbhotellstest i tidningen Internetworld. De hade dock ett tema med webbhotell i sitt senaste nummer, där de bl a kontrollerade tillgängligheten på de största webbhotellen under 3 månader. Av de 21 st webbhotell som de kontrollerade så blev enbart 7 st godkända, däribland vi på FS Data.

Nu är 3 månaders kontroll av webbhotellens tillgänglighet inte tillräckligt för att ge en rättvis bild, men vi är ändå lite glada över att vara med i topp. Här är en sammanställning av deras kontroll:

Med 21 st kontrollerade servrar hade vi en tillgänglighet på 99,97 %. Även om det är bra i förhållande till våra kollegor (särskilt om man ser till antal testade servrar) så är vi långt ifrån nöjda med detta. Det som främst påverkade vår tillgänglighet under denna period var ett antal DDoS-attacker, dvs externa faktorer.

För att ytterligare öka vår tillgänglighet och begränsa effekten av DDoS-attacker så har vår driftavdelning sedan en tid tillbaka arbetat med att förbättra våra brandväggar och nätverk. Vi har redan idag en väldigt kompetent lösning för detta, men framåt sommaren till kommer vi höja ribban (och tillgängligheten) ytterligare några snäpp.

Då kommer vi nämligen att installera en dubbel uppsättning av Juniper SRX3400.

Det här är brandväggarnas motsvarighet till Rolls-Royce. Juniper SRX3400 kan hantera max 20 Gb trafik/sekund med 2,25 miljoner samtidiga anslutningar.

Möjligheterna med denna brandvägg är många, in minst tack vare dess modularitet, och vi har givetvis tagit in externa experter som hjälper oss att sätta upp allt.

Och som om inte det vore nog så har vi då dessutom 2 stycken Juniper SRX3400, vilket skapar ytterligare redundans.

Man ska aldrig säga aldrig, men i det här fallet känns det ändå som att vår driftavdelning har en riktigt bra lösning på gång. Vi ser fram emot installationen i sommar och vi kommer givetvis att informera de kunder som berörs av installationen såväl innan, under och efter ingreppet. Nu siktar vi mot en tillgänglighet på 100 %!

You Might Also Like