Ett uppdaterat och förbättrat skräppostfilter

Vi har sedan en tid tillbaka migrerat kunder mellan två olika e-postsystem hos oss. Det är vårt tidigare e-postsystem, med Linux/Sendmail, som håller på att ersättas av en ny e-postlösning med Windows/Exchange Server. Tanken är att alla våra webbhotellskunder ska kunna få tillgång till de möjligheter som Microsoft Exchange erbjuder.

Här är några fördelar med Microsoft Exchange:

  • Bättre skydd mot virus/skräppost
  • Riktigt bra Outlook-integration
  • Enkelt utöka med Exchange plus

Med Exchange plus är det t ex möjligt att arbeta med en gemensam kalender samt få utökat stöd för webb/mobil e-post. Det är ett utmärkt arbetsredskap för både stora och små företag.

3/4 av våra kunder använder idag Exchange Server. Resterande kunder kommer att migreras här under våren. Vi informerar givetvis berörda kunder i samband med varje migrering och vi har en process för det hela som minimerar alla störningar.

Med Exchange följer även ett rejält förbättrat och uppdaterat skräppostfilter, som vi håller på att trimma in för fullt. En av de största skillnaderna med skräppostfiltret är en funktion som heter Sender Reputation Level (SRL). Det är en parameter som filtrerar skräppost utifrån ett antal faktorer:

  • HELO/EHLO, kontrollerar att rätt server svarar och att IP/domän inte är förfalskade
  • Omvänd DNS-uppslagning, kontrollerar att avsändande e-postserver inte är falsk
  • SCL, tittar på vad tidigare e-post från avsändande server har fått för skräppostbetyg
  • Sender Open Proxy Test, avgör om avsändande server står bakom en proxy eller inte

Vi använder oss likaså av ett flertal olika listor med kända e-postservrar som används för skräppostutskick (dessa blockeras av vårt filter). Som standard är SRL inställt på värdet 7 (från Microsoft), men vi har sänkt detta till värdet 5 (eftersom en viss telefonoperatör svartlistades konstant).

Vi fortsätter att övervaka denna utveckling noga och vi trimmar vårt skräppostfilter successivt. Om ni märker att oönskad e-post inte klassas som skräppost, meddela oss då gärna om det. Detsamma gäller även om e-post felaktigt klassas som skräppost. Vår målsättning är givetvis att erbjuda bästa möjliga skydd mot virus och skräppost.

You Might Also Like