Uppdaterade avtalsvillkor för .se domäner

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har alldeles nyligen uppdaterat avtalsvillkoren för .se domänerna. Det är ingen stor skillnad mot tidigare. Avsikten med denna uppdatering är främst att förenkla och förtydliga regelverket.

De nya Registreringsvillkoren för .SE (PDF) innehåller bl a lite nya skrivningar om Alternativt tvistlösningsförfarande, under punkt 7, samt förtydliganden av hanteringen av personuppgifter, under punkt 9. Det nya avtalet träder i kraft den 15:e februari.

Om man redan har en eller flera .se domäner så börjar dessa avtalsvillkor gälla fr om den 15:e februari. Registrerar man däremot nya .se domäner fr om nu så gäller de nya avtalsvillkoren. Efter den 15:e februari gäller de nya avtalsvillkoren för alla .se domäner.

FS Data/Nordreg är en registrar till .SE, som hanterar den svenska toppdomänen .se. Vi vill därför informera både nya och befintliga kunder om dessa nya avtalsvillkor. Om du har några frågor om detta så får du gärna kontakta oss eller vända dig direkt till .SE: info@iis.se

You Might Also Like