Nordreg informerar om ny integritetsskyddstjänst

Uppdaterad integritetsskyddstjänst

Den 26 september kommer vi att ge ut en omarbetad version av vår integritetsskyddstjänst. Den innehåller betydande förändringar och kommer att följa kommande EU GDPR och ICANN policyer.

Varför du behöver den nya integritetsskyddstjänsten?
På Nordreg värdesätter vi dina kunders – registranternas – integritet. Med Nordreg’s nya 
integritetsskyddstjänst förser du dina kunder med absolut högsta möjliga integritetsskydd. Tjänsten kommer att göra dig GDPR redo avseende domännamn och därmed bespara dig mycket tid inom detta område.

Domännamn

Den nya integritetsskyddstjänsten:
• är kostnadsfri
• skyddar din kunds integritet ännu mer effektivt
• möjliggör flyttning utan försämrat integritetsskydd
• förhindrar att dina kunder utsätts för spam och skräppost
• uppfyller över 100 dataskyddslagar världen över

Kontakter
Det är endast registranten som har integritetsskyddad information. Övriga kontakter har samma kontaktinformation som du använder.

E-mail
Företagsspecifika e-mail med information till registranten, plus länk till e-mail

Agerande efter flyttning
När en integritetsskyddad domän har flyttats förblir integritetsskyddet oförändrat, dock bör informationen ändras så snart som möjligt.

Vad du behöver göra
Du ska vidta följande åtgärder efter den 26 september, då den nya tjänsten introducerats:

1. Ändra inställningen för din kunds domänstatus till flyttning ej tillåten*. Detta förhindrar e-mail att vidarebefordras till registranten. Du måste ha registrantens medgivande för att göra detta.

2. Om du vill ha integritetsskydd för administration-, fakturering- och tech-kontakter, måste du ställa in dessa kontakter på samma kontakter som registranterna.

3. Anpassa den nya e-mail-mallen** till ditt/dina företagsnamn.

*Om du vill flytta bort en domän, kommer borttagning av denna status att vidarebefordra 
e-mail till registranten och göra det möjligt att ta emot det utgående FOA e-mailet. 
Spamblockeringsfunktionen kommer att inaktiveras.
**Den nya e-mailmallen är avsedd att påminna registranten att ändra 
integritetsskyddsinformationen efter domänen har flyttats från Nordreg. Detta e-mail 
kommer endast att skickas om integritetsskyddsinformationen inte har uppdaterats enligt 
det nya integritetsskyddsföretagets uppgifter utan fortfarande innehåller vår information.

Vänligen vidarebefordra denna information till de personer i er organisation som är ansvariga för policyer avseende registrantuppgifter och andra juridiska ärenden.

You Might Also Like