Förbättringar i vår hemsidemiljö

FS Data förbättras hela tidenFS Data är ett webbhotell och serverleverantör som historiskt sett har varit synonymt med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra servrar och tjänster har fungerat bättre, snabbare och säkrare än många andra. Det är något som vi arbetat aktivt med, som vi har varit stolta över och som våra kunder givetvis har uppskattat.

Den senaste tiden har några av våra tjänster dock inte levt upp till de höga krav och förväntningar som vi har. Vi har haft störningar i den tekniska hemsidemiljön för våra webbhotellskunder. Det har orsakat avbrott och högre laddningstider för våra kunders hemsidor.

Det här är något som vi hanterar med högsta möjliga prioritet. Våra kunders hemsidor och övriga tjänster måste fungera perfekt. Här är en redogörelse av de problem/orsaker vi ser i denna servermiljö, med information om de åtgärder som vi just nu vidtar.

– Hackade hemsidor. Den främsta orsaken till avbrott och störningar i vår hemsidemiljö är hackade hemsidor. Även om vi har väldigt kompetenta brandväggar och automatiskt kontrollerar våra kunders hemsidor så har vi alltjämt ett stort antal kunder med hackade hemsidor.

Att hemsidor hackas beror allt som oftast på att man använder en färdig lösning, såsom WordPress eller Joomla, och inte uppdaterar denna ordentligt (både lösningen i sig och tillhörande teman/tillägg). När en hemsida hackas så tas den ofta över och uppgår i ett nätverk med sidor som utför olika uppgifter (t ex hackar andra hemsidor). Detta kan vara väldigt resurskrävande.

För att motverka dessa hackade hemsidor så har vi dedikerade tekniker som enbart arbetar med att identifiera och meddela berörda kunder. På en vecka har vi fått ner antal hackade filer (inte hemsidor, utan filer under hemsidor) från ca 20 000 till ca 10 000. Denna manuella process kommer vi fortsatt prioritera, även efter att nuvarande hackade hemsidor/filer är borta.

– Förbättrad kundisolering. För våra webbservrar har vi sedan tidigare en teknisk lösning där vi isolerar våra kunder från varandra, så de ska kunna ha så liten åverkan som möjligt på övriga kunders hemsidor och tjänster. Samt att vi ska kunna kontrollera och hantera våra serverresurser ordentligt.

Den lösning vi har sedan tidigare har dock inte riktigt hanterat isoleringen så snabbt och bra som vi önskar. Vi har därför en ny och förbättrad lösning på detta, som installerats på ett antal webbservrar med väldigt goda resultat. Den nya kundisoleringen fungerar och hjälper våra tekniker att stabilisera vår hemsidemiljö.

– Kraftigare hårdvara. Den nya kundisoleringen kräver mer/bättre hårdvara och vi har därför köpt in ett flertal nya servrar för detta ändamål. De nya servrarna introduceras fortlöpande i vår hemsidemiljö de närmaste veckorna. Denna nya hårdvara är givetvis dimensionerad för att kunna hantera mycket mer än vad vi egentligen behöver idag. Allt för att säkerställa vår kvalitet.

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa kvaliten och tillgängligheten för våra servrar och tjänster. Vi ska – och kommer – bli mycket bättre här framöver.

Lämna gärna en kommentar om du har generella frågor om detta. För frågor rörande din hemsida, kontakta vår kundtjänst.

You Might Also Like