Tekniska nyheter, gott och blandat

FS Data förbättras hela tidenDet händer en massa bra saker på tekniksidan hos oss mest hela tiden. Även om vi gärna ingående redovisar så mycket som möjligt här i vår blogg så är det inte alltid vi kan det. För att komma ikapp med de förbättringar som skett hos oss på sistone så kommer här en liten sammanfattning.

Gott och blandat om tekniska nyheter helt enkelt.

– Fortsatt arbete med nätverket (snart ny nätverkslösning)

Vi har som bekant haft återkommande nätverksstörningar, orsakade dels av ett regelverk i vår brandväggslösning och dels av extremt stora (och återkommande) DDoS-attacker. Även om våra tekniker snabbt har motverkat störningarna så har de varit högst kännbara och beklagliga.

Våra tekniker har arbetat aktivt för stabilisera vårt nätverk och vår brandväggslösning. Vi har genomfört ett flertal uppgraderingar, både av mjuk- och hårdvara, och sett klara förbättringar där.

Innan störningarna uppstod så hade våra tekniker arbetat i över ett halvår med en helt ny nätverkslösning. Denna lösning innebär bl a att vi kraftigt ökar vår nätverkskapacitet, att vi får ett ännu bättre DDoS-skydd samt att vi kan få in fler leverantörer med ännu bättre redundans (vi har redan redundans med separata förbindelser in till oss).

Den nya nätverkslösningen har högsta möjliga prioritet och de sista förberedande testerna för denna lösning har skett här i veckan. Om allt går som planerat så kommer den nya nätverkslösningen vara på plats inom 1-2 veckor. När den nya nätverkslösningen är klar så ska dessa återkommande nätverksstörningar vara ett minne blott.

– Förbättrad spam- och e-posthantering

Vi har de senaste veckorna även upplevt en del störningar i vår e-postmiljö. Det har berott på en kraftig ökning av skräppost/spam, med uppåt 200 e-postmeddelanden/sekund varav ca 85 % var spam. Detta har både till större mängder spam än vanligt hos våra kunder samt längre leveranstider för e-postmeddelanden.

Även här har våra tekniker arbetat väldigt aktivt. Vi har dels utvecklat egna moduler för effektivare filtrering av spam och dels upptäckt (och åtgärdat) fel i e-posthanteringen för Exchange 2013 (vilket har rapporterats till Microsoft).

Efter de senaste åtgärderna i Exchange 2013, som skedde förra helgen, så har vi inte haft några mer problem med varken spam eller leveranstiderna för våra e-posttjänster. Vi fortsätter dock att övervaka detta noggrant.

– Utökat hemsideskydd med ModSecurity

Sedan några månader tillbaka kör vi ett säkerhetstillägg som heter ModSecurity på våra Linuxbaserade webbservrar (för webbhotellskunder och serverkunder med drifttjänst). Detta tillägg upptäcker och stoppar vanligen förekommande angrepp och vi har sett en klar minskning av antalet hackade hemsidor med ModSecurity.

ModSecuritys skydd baseras på olika regelverk/filter och vi kör både de öppna/allmänt tillgängliga reglerna samt det kommersiella regelverket. Det förstnämnda är rätt enkelt, men det andra har krävt en hel del anpassningar för att fungera med alla våra kunders hemsidor (ingen hemsida är den andra lik).

Vi har därför väldigt försiktigt infört och utökat detta skydd på våra webbservrar de senaste månaderna. Nu har vi fullt skydd med ModSecurity på nästan alla servrar och vi räknar med att vara helt klara till sommaren.

– Ubuntu 14.04, CentOS 6.5 & FreeBSD 10.0

Vi erbjuder nu stöd för de senaste versionerna av Linux-distributionerna Ubuntu (14.04) och CentOS (6.5) i våra VPS-tjänster. Dessutom har vi även introducerat FreeBSD som ett alternativ till Linux och Windows. FreeBSD är ett riktigt UNIX-operativ som är känt för god prestanda, säkerhet och stabilitet.

– PHP-uppgraderingar i veckan

Precis som vanligt så hade vi ett planerat servicefönster den första tisdagen denna månad. Där uppgraderades bl a PHP till de senaste versionerna, för ökad säkerhet och prestanda. Nu erbjuder vi PHP 5.5.13 och 5.4.29 (samt PHP 5.3.27 och 5.2.17 sedan tidigare) till alla våra webbhotellskunder.

– Välj egen version av Ruby

All programvara är inte lika bakåtkompatibelt som PHP. En programvara som vi har stöd för och som, på servernivå, inte är lika enkel att uppgradera är programmeringsspråket Ruby. Även om vi fortlöpande säkerställer Ruby så skulle många av våra kunders Ruby-applikationer/hemsidor sluta fungera om vi uppgraderade hur som helst.

Det är dock fullt möjligt att köra valfri version av Ruby hos oss med Ruby Version Manager (RVM). Läs gärna vår nya manual om hur detta fungerar: Välj version av Ruby med RVM

Det var några höjdpunkter från tekniksidan hos oss. Om du har frågor eller funderingar här, lämna då gärna en kommentar nedan.

You Might Also Like