Uppgraderingar av systembibliotek

Efter att ha uppgraderat Python, PHP och Ruby on Rails, så fortsätter ”Operation vårstädning” med en serie av ytterligare uppgraderingar. Härnäst har turen kommit till systembiblioteken på våra webbservrar.

Vet du inte vad ett systembibliotek är? Då kommer du inte påverkas av dessa uppgraderingar.

Systembiblioteken erbjuder separata användarprogram stöd i form av programkod och datastruktur. Om man själv, som kund hos oss, har installerat kompilerade program (C eller C++) på sitt konto hos oss så bör man, efter uppgraderingen, kontrollera att dessa fungerar korrekt. Annars kan dessa program behöva kompileras om mot de uppgraderade systembiblioteken.

Med start måndag den 2:a april, så kommer vi att börja uppgradera dessa systembibliotek. Uppgraderingarna medför inga avbrott och våra e-posttjänster berörs inte alls. Dessa uppgraderingar kommer att ytterligare förbättra säkerheten och prestandan för våra webbtjänster, samt förbereda oss för framtida uppgraderingar.

Om ni ändå har några frågor om denna uppgradering, kontakta då gärna vår kundtjänst.

You Might Also Like