Planerat test av vår reservkraft

Denna månad kommer vi att utföra ett planerat test av vår reservkraft. Även om vi är övertygade om att testet kommer att utföras utan att avbrott uppstår så vill vi tydligt informera om detta i förväg. Allt i enlighet med önskemål från våra kunder.

Test av reservkraft, den 15/3 kl. 00:00 – 01:00

Vi kommer att utföra ett test av våra diesel- och batteriaggregat, för att säkerställa att vi har elförsörjning i våra serverhallar om ett elavbrott uppstår. Rent konkret så kommer vi att bryta strömmen från vår elleverantör Östersundskraft Öresundskraft och verifiera att samtliga delar i vår reservkraft fungerar.

Vi kommer att ha egna tekniker samt specialiserade elektriker på plats under detta test. I samband med testet så kommer vi även att uppdatera vår driftstatussida.

You Might Also Like