Därför fungerar PHP bäst hos FS Data

PHP, eller PHP: Hypertext Preprocessor, är det mest populära programmeringsspråket på Internet. Sidor som Facebook och Wikipedia är utvecklade i PHP och över 77 % av alla webbservrar erbjuder idag stöd för PHP. Trots detta kan PHP vara riktigt svårt att administrera och säkra upp, särskilt i delade servermiljöer (servrar med flera kunder på).

Med PHP kan man utföra väldigt komplicerade saker, väldigt enkelt. Och därigenom även enkelt orsaka problem, om PHP inte är korrekt uppsatt. Som standard körs t ex PHP med samma användare som webbservermjukvaran (vanligtvis Apache), vilket – i en delad miljö – innebär att man har tillgång till alla (!) hemsidor på servern ifråga.

Det här är dock inget som berör våra webbhotellskunder.

Hos oss körs nämligen PHP med respektive kund som användare, genom en egenutvecklad lösning som vi introducerade redan för 7 år sedan. Det var innan lösningar såsom suphp, php-fpm osv var allmänt kända.

Vi har givetvis fortsatt att utveckla detta och kan därför erbjuda en av marknadens mest snabba och säkra PHP-lösningar idag.

Det är mycket tack vare vår egenutvecklade lösning som vi har möjlighet att erbjuda stöd för PHP 4, 5.2, 5.3 och 5.4, ända ner på katalognivå. Av samma orsak har vi även stöd för fler PHP-moduler än de flesta andra webbhotell, vilket denna phpinfo-sida tydligt visar.

Eller på ren svenska: PHP fungerar bäst hos FS Data. 😉

En liten uppdatering av PHP:

När vi introducerade vår PHP-lösning så existerade inte färdiga lösningar såsom WordPress, Drupal, Joomla osv. Dessa PHP-baserade lösningar hanterar t ex felmeddelanden på ett annat sätt än vad som tidigare var praxis (att inte hantera dem alls).

För att förbättra vårt stöd för sådana här färdiga lösningar, så kommer vi utföra en liten förändring i PHP i början av nästa vecka. Då behöver man inte längre anpassa .htaccess för korrekt felhantering i WordPress hos oss. Dessa färdiga lösningar kommer då att fungera ”out of the box” hos oss.

Förändringen sker natten mellan söndag-måndag. Våra kunders PHP-baserade hemsidor/lösningar påverkas inte av detta. Vi vill dock ändå informera er tydligt. Om man har anpassat sin .htaccess-fil, enligt tidigare instruktioner, så kommer allt ändå att fortsätta fungera. PHP-direktiven php_flag och php_value kommer likaså få ett korrekt beteende i underkataloger.

Lämna gärna en kommentar eller kontakta vår kundtjänst om ni har några frågor eller funderingar om detta.

You Might Also Like