Viktig information: elarbete den 8/12

Som bekant så har vi ett problem med elförsörjningen i våra serverhallar. Våra egna drifttekniker och specialiserade eltekniker, samt elektriker från vårt elbolag Öresundskraft, har sedan en tid tillbaka felsökt detta och vi tror oss nu har funnit orsaken till problemet.

Som vi har skrivit tidigare så tyder omständigheterna på ett jordfel. Vi kommer därför att, i samarbete med våra elleverantörer, utföra en mindre ombyggnad av elförsörjningen till våra serverhallar. Ingreppet kommer att ske den 8/12, mellan 23:00 – 04:00, för att minimera påverkan på våra kunders tjänster.

I samband med elarbetet så kan dock vissa avbrott uppstå. Vi kommer givetvis att förbereda arbetet noga, koppla in reservkraft där det är möjligt och ha ordentlig bemanning av tekniker på plats.

Vi återkommer med en rapport så snart detta elarbete är genomfört.

You Might Also Like