Intressant statistik om domäner i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) har nyligen gett ut rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010” (PDF). Det är en årligen återkommande rapport som bl a visar hur människor i olika åldersgrupper och kategorier använder Internet, hur det ser ut med tillgången till bredband i svenska hushåll, e-handelsanvändningen osv.

Som en av Sveriges främsta domänleverantörer så är det dock statistiken om domäner i Sverige som intresserar oss mest i denna rapport. Vi vet sedan tidigare att tillväxten på den svenska domänmarknaden är bra. Förra året passerade vi t ex 1 miljon registrerade .se domäner.

Men hur ser det ut i övrigt?

Den första grafen från rapporten visar andelen personer mellan 16–74 år med ett eget registrerat domännamn, sorterat efter kön och ålder. Så här ser den ut:

Här kan vi se att det, inom de äldre åldersgrupperna, främst är män som har registrerat domäner. Men nu kommer kvinnorna starkt i den yngsta åldersgruppen. Att den procentuella andelen män och kvinnor med domännamn nästan är densamma i åldern 16-24 år bådar väldigt gott inför framtiden.

Något annat som bådar gott, det är nästa graf. Den visar andelen personer mellan 16–74 år som planerar att registrera ett domännamn inom 12 månader, sorterat efter kön och ålder. Här är den:

Även om det främst är unga män som planerar att registrera en domän så är det värt att notera att även många kvinnor mellan 55-64 år ska registrera ett domännamn. Detta är givetvis något som vi, som domänleverantör, bör beakta. Idag är ändå merparten av alla domäntjänster anpassade efter yngre män.

Nästa graf från rapporten visar andelen personer mellan 16–74 år med ett eget registrerat domännamn, sorterat efter sysselsättning. Så här ser den ut:

Med tanke på de senaste årens ”explosion” av bloggar så skulle man kunna tro att fler studenter skulle ha ett eget domännamn. Men så är inte fallet. Den största andelen domäninnehavare är istället egna företagare. För oss på FS Data, som främst inriktar oss mot företag (men även har många privatpersoner som kunder), så är det givetvis väldigt positivt.

Den sista grafen om domäner från denna rapport visar andelen personer i åldern 16-74 år med ett eget registrerat domännamn, sorterat efter toppdomän. Här är den:

Föga överraskande är det vanligast att ha en .se domän som primär domän i Sverige. Med primär domän menas den domän man marknadsför och använder främst t ex för sin e-post. En femtedel av de som har en egen domän använder dock .com domänen främst, vilket ändå tyder på en bra internationell prägel.

Det är dock lite överraskande att inte .nu domänen är mer populär än t ex .net domänen. Förklaringen till det är sannolikt att .nu domäner främst används som kampanjdomäner.

Visst var det intressant? Läs gärna mer om ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010” hos SCB.

You Might Also Like