Information om nästa servicefönster (2/10)

Om en vecka är det dags för nästa planerade servicefönster hos oss. Tisdagen den 2/10, fr o m kl. 23:00 kommer vi att utföra ett antal planerade uppgraderingar i vår servermiljö. Då det är rätt så stora förbättringar så vill vi berätta lite kort om dessa i vår blogg.

– Webbservrar (Windows)

Vi kommer att uppgradera samtliga webbservrar med Windows till de senaste versionerna av .NET (4.5) och MVC (4). ASP.NET 4.5 ersätter den tidigare versionen 4.0 och fungerar alldeles utmärkt vid sidan av .NET 2.0/3.5. Enligt Microsoft är .NET 4.5 ”en högkompatibel uppdatering”, men det kan ändå vara bra att kontrollera sina applikationer efter uppgraderingen.

Mer information om .NET 4.5 finns här: Microsoft .NET Framework 4.5

MVC (Model-View-Controler) 4 är en uppgradering som är anpassad för Visual Studio 2012. MVC är ett ramverk för agil utveckling, med smidig uppdelning av applikation samt utökad kontroll och flexibilitet. MVC 4 introducerar även ett Web API samt ett flertal mobila projektteman.

Mer information om MVC 4 finns här: ASP.NET MVC 4

Vi har fått flera önskemål om att installera serverbaserade AJAX-kontroller, så vi kommer även att passa på och installera Ajax Control Toolkit under servicefönstret.

Servicefönstret för våra Windows-servrar kommer att pågå i 10-15 minuter/server. Under denna tid kan avbrott uppstå i dessa tjänster. Vi gör givetvis vårt yttersta för att minimera dessa avbrott.

– Webbservrar (Linux)

Vi kommer att uppgradera PHP-installationen på våra webbservrar en aning. PHP 5.3.x har sedan tidigare stöd för MongoDB och nu ska även PHP 5.4.x få stöd för detta.

Utöver det så kommer vi att öka standardvärdet för PHP memory_limit, från 32 MB till 256 MB. Det har tidigare varit möjligt att använda 256 MB genom individuell konfiguration, men nu får alla våra webbhotellskunder automatiskt tillgång till detta.

Vi håller även på att se över möjligheten att synkronisera PHP med de senaste versionerna inom respektive huvudversion, men vi kan inte garantera att en uppgradering sker där (det beror på resultaten av testerna i vår separata driftmiljö). Detta är mindre uppgraderingar, som är fullt bakåtkompatibla.

Servicefönstret för våra Linux-servrar kommer att pågå i ca 10 minuter/server. Under denna tid kan vissa avbrott uppstå, men vi gör vårt yttersta för att begränsa eventuella störningar.

Som vanligt, under våra servicefönster, så kommer vi ha ett flertal tekniker på plats under uppgraderingarna. Vi kommer likaså att lägga in ytterligare information på vår driftstatussida.

You Might Also Like