Så löste vi vårt elproblem

Nu är det dags att runda av och avsluta kapitlet om elproblemet som orsakade två stora avbrott hos oss föregående månad. Med fullt fungerande och väldigt kraftfulla batterier- och dieselaggregat är strömavbrott nu ett minne blott hos oss.

Så här gick det till:

Natten mellan torsdag-fredag förra veckan utförde vi ett planerat elarbete i våra serverhallar. Detta annonserades i förväg till våra kunder via e-post, vår hemsida, Twitter och Facebook. Arbetet planerades in mellan kl. 23:00 – 04:00, för att minimera påverkan av våra kunders tjänster och servrar.

Strax innan kl. 23:00 stängde vi av vårt brandlarm och inbrottslarm. Förutom våra egna tekniker så var även specialiserade elektriker på plats, tillsammans med personal från vårt elbolag Öresundskraft. Vi meddelade även vårt bevakningsföretag och stängde ned vårt eget övervakningssystem och våra backupservrar.

Kl. 23:00 påbörjades arbetet med att stänga av samtliga servrar och tjänster. Att stänga av en server handlar om mer än att bara trycka på en knapp. Om servern inte stängs ned ordentligt kan både hård- och mjukvara gå sönder. Det gäller dessutom att stänga ner samtliga tjänster i rätt ordning, för att undvika dataförlust.

Strax innan kl. 00:00 var samtliga servrar nedstängda. Allting dubbelkollades ordentligt, innan elförsörjningen till våra serverhallar stängdes av helt kl. 00:15. Därefter påbörjade elektrikerna och personalen från Öresundskraft arbetet med att åtgärda noll-felet som tidigare orsakat våra avbrott.

Kl. 00:34 var arbetet med noll-felet klart. Då kopplades strömmen på, tillsammans med våra batteriaggregat (UPS:er). Kl. 00:45 testade vi att bryta strömmen och UPS:erna gick igång precis som de ska. Därefter kopplade vi in vårt dieselaggregat och kl. 01:01 utförde vi ett fullständigt avbrottstest. UPS:erna startade, följt av dieselaggregatet.

Kl. 01:10 inleddes uppstart av samtliga servrar och tjänster. Några säkringar utlöstes, pga den mänskliga faktorn, men åtgärdades snabbt. Kl. 02:22 var allt uppe och vi utförde ett fullskaligt avbrottstest. UPS:erna startade precis som tidigt, följt av dieselaggregatet. Elproblemet är därmed garanterat löst.

Elektrikerna och personalen från Öresundskraft åkte därefter hem, medan våra egna tekniker kontrollerade så att allting fungerade ordentligt (och åtgärdade de servrar/tjänster som ännu inte fungerade). Våra tekniker assisterade även vår kundtjänst och besvarade frågor som inkom efter/i samband med elarbetet.

Som tidigare noterat så kommer vi att följa upp detta ordentligt och regelbundet kontrollera så att alla dessa säkerhetssystem fungerar som de ska. FS Data besitter en enormt kraftfull och kompetent infrastruktur, som alltid ska vara tillförlitligt.

Om/när det uppstår ett strömavbrott hos oss i framtiden – då kommer vi garanterat att vara säkra.

Till sist, här är några bilder från vårt elarbete:

Omkoppling i elskåp
Omkoppling i elskåp
Närbild av ett elskåp
Närbild av ett elskåp
Ett elektriskt mätverktyg
Ett elektriskt mätverktyg
Vårt dieselaggregat
Vårt dieselaggregat
Dieselaggregatet från sidan
Dieselaggregatet från sidan
Ett öppet elskåp
Ett öppet elskåp
Ingen ström i denna serverhall
Ingen ström i denna serverhall
Ström åter i en serverhall
Ström åter i en serverhall
Trötta tekniker
Trötta tekniker
You Might Also Like