Lite kort om nattens elarbete

Som tidigare annonserat så genomförde vi under natten till idag, mellan 23:00 – 04:00, ett ingrepp i elförsörjningen till våra serverhallar. Vi hade anledning att tro att våra tidigare strömavbrott, då befintliga batterier och dieselaggregat inte fungerade, berodde på ett jordfel.

Nattens arbete visade sig likaså vara väldigt lyckat. Vi hade ett 10-tal tekniker från oss själva på plats, tillsammans med specialiserade eltekniker och personal från vår elleverantör Öresundskraft. Arbetet påbörjades strax efter 23:00 och de flesta servrar och tjänster var åter fungerande igen vid 01:30.

Det misstänkta jordfelet lokaliserades och åtgärdades och hela uppsättningen av vår säkerhetsutrustning testades med lyckat resultat.

Vi kan därmed hävda att våra strömproblem är lösta, om än att vi fortsätter att övervaka, kontrollera och testa denna utrustning noga. Vid eventuella framtida strömavbrott ska våra batterier och dieselaggregat fungera och se till att inga servrar eller tjänster slutar att fungera.

Våra tekniker var på plats hela gårdagen, natten och halva dagen idag (för att följa upp, informera och se till att allt fungerade bra). Många av dem har nu klockat av efter 30+ timmar och vi kan inte tacka dem nog för deras arbete. Vår nya driftchef Jonas Björk, som har arbetat hos oss i knappt 1 1/2 månad, ska även ha en stor eloge för hans gedigna planering och insats. Riktigt bra gjort av er alla!

En mer ingående redovisning av nattens elarbete följer i början av nästa vecka, tillsammans med erfarenheter som vi har fått inför, under och efter arbetets gång. Vi har lyssnat noga på era kommentarer, både här och på Facebook och Twitter, och vi kommer vidta ytterligare åtgärder för att förbättra våra arbetsmetoder för såväl planerade som icke-planerade avbrott.

You Might Also Like